Nieuwe nestjes

Eind september geeft Guy een voorstelling met onze working kelpies tijdens het dorpsfeest van Grandmenil.  De juiste datum en uur laat ik later nog weten.  Alle mensen die interessen           hebben zijn welkom.